Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Шумен, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Резерват „Силкосия“в Странджа планина,България

 регион
 
 град
Ахелой хотели, къщи, вили за гости, под наем
Ахтопол хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Бродилово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Бургас бизнес хотели, къщи, вили, квартири, наеми ,
Българово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Каблешково хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Китен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Крайморие хотели, къщи, вили за гости,под наем,хиж,
Малко Търново хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Несебър хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Обзор хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Поморие СПА хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Приморско хотели, къщи,вили за гости,под наем,хижи,
Руен Бургаско хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Свети Влас хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Созопол хотели, къщи, вили за гости,под наем, хижи,
Средец СПА SPA хотели, къщи, вили за гости, хижи,
Царево хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи
 село
 курорт
 
 

България-Резерват „Силкосия”

община Царево в близост до Малко Търново, област Бургас

 

„Силкосия” е най-старият резерват в България. Той обхваща част от водосборния басейн на река Велека в планината Странджа. Създаден е на 23 юли 1931 г. като "строго охранителна държавна гора "Горна Еленица - Силкосия" в землището на с. Българи и  с. Кости, община Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара”. В момента резерватът обхваща 396 хектара.

Основната му задача е опазването на вечнозелените храстови формации, обхващащи най-високите части на резервата. Както и другите крайморски резервати той се отличава с малка надморска височина – 100 – 250 м, но въпреки това теренът е изключително разнообразен като покрай реката преобладават мочурливи и блатисти участъци, а нагоре следват по-засушливи хълмове.

 

Растителен свят

Почти цялата площ на „Силкосия” (97,9 %) е заета от гори. Характерна за резервата е „растителната инверсия”. За разлика от обичайното разположение дъбовите гори в по-ниските части, а на буковите по височините, тук буковете растат в долините, а дъбовете по билните части.

Растителното богатство е изключително – над 260 вида висши растения от които 16 вида реликтни и 3 вида ендемични.

Във влажните долинни части се наблюдават растенията странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис и други. Изключителна ценност на резервата е единственото находище на дива мушмула в Европа. От тревните видове най-разпространени са кавказка иглика и пролетна циклама, които са цъфтящи видове и цъфтят през месеците февруари и март.

 

Животински свят

В резервата се срещат и повече от 50 защитени животински вида на бозайници, птици, влечуги.

Земноводните са представени от зелена крастава жаба, дървесница и дългокрака жаба.

Характерни влечуги са шипобедрената и шипоопашатата костенурка, слепокът и жълтокоремникът. Разнообразието от змии е голямо - голям стрелец, смок мишкар, пъстър и вдлъбнаточел смок.

Птичият свят е изключително разнообразен. Тук гнездят авлига, южен славей, малко черноглаво коприварче, голямо белогушо коприварче, кос, сойка, обикновена чинка, различни видове кълвачи, грабливи птици и др.

От бозайниците се срещат дива котка, белка, златка, вълк, дива свиня и др.

 

 За контакти и допълнителна информация:

 

РИОСВ – Бургас

гр. Бургас 8000

ул. Перущица 67

ет.3, п.к. 219

тел.:  056/ 813 205

факс: 056/ 813 200

e-mail: <riosvbs@unacs.bg>

Туристически информационен център Царево

гр. Царево 8260, ул. "Михаил Герджиков" № 2

тел.: 05505 / 21-62, 05505 / 31-82

GSM: 0888 / 56-28-01

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com