Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Разград, хотели, къщи, вили за гости, Пчелина
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Червената стена край с.Бачковоналяво
наляво
надясно
надясно


 регион
 
 град
 село
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват "Червената стена" край село Бачково, Бачковски манастир и град Асеновград

  Биосферният резерват „Червената стена” е разположен по северните склонове на Западните Родопи в Пловдивска област. Той се простира в долината на Чепеларската река и по планинския рид Добростан. През него преминава също така река Сушица. Това е най-големият резерват в Родопите. След няколко разширения той заема площ цели 3030 ха.

Обявен е за резерват на 21.09.1962 г. През март 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

За разлика от други български резервати, предназначени да опазват определени растителни и животински видове, „Червената стена” е обявен за резерват с цел да се запази целия комплекс от природни красоти и богатството на растителни видове (много, от които са защитени, редки, реликти (останали от предишни геоложки епохи), български или балкански ендемити (видове срещащи се само в България или само на Балканския полуостров). При това резерватът се намира съвсем близо до гъсто населени и индустриализирани местности.

 

Релеф

Резерватът „Червената стена” се отличава с изключително разнообразен релеф – речни долини, които на места имат скалисти стръмни брегове и типичните за Родопа заоблени била. На цялата територия на резервата горите се редуват с поляни и ливади изпъстрени с десетки видове цветя.

 

Растителен свят

Резервата украсяват 645 вида висши растения, 38 от които са включени в Червената книга на България. В ниските части на резервата растат основно нискостеблени гори от дъб, келяв габър, мъждрян, полски клен. С изкачване във височина тези гори преминават в широколистни гори от зимен дъб, обикновен бук, трепетлика, воден габър и др. Във високите части на Червената стена растат иглолистни гори от черен бор и ела, както и бял бор и някои широколистни растения като мъждрян, воден габър, явор, шестил, бреза и др.

От голямо значение за резервата са също и тревните растителни видове, които се срещат на почти цялата му територия. Сред тези видове са редките растения (част от които - ендемити) родопско лале, родопска съсенка, родопски лен, персийска морина, маслиновидно вълче лико, тис и др.

 

Животински свят

Поради близостта до гъстонаселени региони в резервата не се срещат много едри представители на фауната, но разхождайки се можете да наблюдавате изключително интересните гръцка дългокрака жаба, шилобедрена костенурка, змиеок гущер, македонски гущер, тънък стрелец, черен щъркел. Можете да видите и заек, лисица, източноевропейски таралеж, а сигурно още много други.

 

Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

Туризъм

В резервата няма специално организирани познавателни туристически пътеки, но той е лесно достъпен от главния път Пловдив-Смолян и неговите разклонения. Близо до него се намират Бачковският манастир и Асенова крепост.

 

За контакти и допълнителна информация:

 

РИОСВ Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №122

Тел.: +359 (32) 628 994

Факс: +359 (32) 628 994

e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg

Интернет страница: www.riosv-pd.hit.bg

 

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com