Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Стара Загора, хотели, къщи, вили за гости,под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Исторически музей град Силистра

 
 
 град
 
 
 
 

 

Регионален исторически музей - Силистра

 История

 Град Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. На 18 ноември 1898 г. с Протокол № 9 на Учителския съвет при Педагогическото училище се взема решение за създаване на музей. На 11 януари 1899 г. е утвърден Устава му от тогавашния министър на Народното просвещение Иван Вазов, като по този начин музеят е узаконен. След окупацията на Южна Добруджа от Румъния през 1913 г. силистренската музейна сбирка е прехвърлена в България и експонатите й попадат в Софийския археологически музей и Русенския окръжен музей. По време на румънската окупация в Силистра има уредени две музейни сбирки, чиито експонати след оттеглянето на румънските власти през 1940 г. са отнесени в Румъния. Но идеята за музей отново се реализира и на 19 октомври 1941 г. в града се основава Историко-етнографско дружество, което през 1943 г. преминава към читалище „Доростол”. В приетия нов устав са посочени основните цели и задачи на бъдещия музей. В гр. Силистра през м. октомври 1942 г. е открита световноизвестната римска гробница със стенописи от ІV в. На 27 август 1947 г. е учреден музеен комитет, чиято цел е да се обединят всички музейни сбирки в един музей, а през 1953 г. музеят е обявен за професионален културен институт и преминава на пряко подчинение на Околийски народен съвет – Силистра. Първият щатен директор е Цветана Друмева. Първата постоянна музейна експозиция на тема „Каменно-медната епоха и родовото общество” е открита на 5 май 1954 г. Музейният фон е обогатен с ценни находки: шлем-маска от І в., скулптура на жена „Подитиция” и слънчев часовник. Тези експонати са включени в Националния музеен фонд на България. През 1967 г. е открит Етнографския музей, в реставрираната турска крепост „Меджиди табия” са подредени експонати на отделите „Археология” и „Националноосвободителни борби”. През 1968 г. музеят се обогатява с още една уникална находка – римска колесница и саркофаг, в който са положени  два богато украсени меча, златен пръстен и монета на император Проб (276-282). От 1968 г. музеят започва спасителни археологически проучвания проучвания античния Дуросторум и средновековния Дръстър. От 1976 г. с министерско постановление е обявен Археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”, чиито граници днес заемат 90% процента от територията на гр. Силистра. През следващите десетилетия музеят изгражда нови експозиции и обогатява фондовете си. Продължават проучванията на средновековния Дръстър. Основният фонд включва над 42 000 инвентарни единици.

 

Римска гробница

 

Най – известният в страната и чужбина античен паметник на Дуросторум е от гробницата със стенописите от средата на IV век. Тя се смята за емблематично творение на късноантичната цивилизация. Богатата стенописна украса (геометрични, животински и човешки фигури, ловни сцени, семейна двойка и техните прислужници) носи характерните белези на констонтиновата епоха и се долавя стила на надарен художник дошъл от източните провинции на Империята /вероятно Египет или Сирия/.Върху централното пано е изобразен господаря на гробницата в цял ръст облечен в костюм на знатен римски пълководец - магистрат, вероятно патриций, който държи в ръка имперорска грамота – кодицил. До него е знатната му съпруга, а от двете страни към тях са насочени прислужници, които поднасят елементите на костюма на господаря.

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com