Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Пловдив, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Национален парк "Рила"наляво
наляво
надясно
надясно

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

ЕКОПЪТЕКА НА БАЛКАНСКАТА ДИВА КОЗА БЕ ОТКРИТА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”

 На 07.11.2008 г. (петък) в с. Горно Драглище, община Разлог официално бе открита екопътека „Балканската дива коза – символ на Национален парк “Рила”. На откриването участниците имаха възможност да се запознаят с екопътеката, да видят плакати с деветте табели по маршрута и снимки от местностите по пътеката, както и сградата, в която ще се помещава Детския природозащитен център за дивата коза. Най-нетърпеливите се разходиха до началото на пътеката над с. Добърско. Първото специализирано посещение с водачи в Национален парк „Рила” по пътеката за балканската дива коза се проведе в събота - 08.11.2008 г.

Екопътеката на балканската дива коза започва от с. Добърско (1070 м.н.в.) и стига високо в безлесната зона до местността Статевото гюбре (2025 м.н.в.). Тя следва маршрута към хижа Македония като преминава през хижа Добърско (1 750 м.н.в.). Трудността й е от малка до средна. Времетраенето е общо 3,5 часа. По трасето има 9 табели и 5 места за отдих, три от тях с възможност за пикник. При хижа Добърско има заслон – класна стая на открито с интересни експонати. Тези, които се изкачат до местността Германица, при добро време и повече късмет, може да видят диви кози на скалите под Куков връх, Малък Мечи връх, Герман или Езерник. Специализираната екопътека е създадена по Проект “Опазване на Балканската дива коза – символ на Национален парк “Рила”, чрез развитие на екотуризъм и популяризиране сред посетителите на Парка”, финансирана от Националния Доверителен Еко-Фонд и Фондация PAN Parks. Проектът се изпълнява на територията на община Разлог от Дирекция „Национален парк Рила” и Фондация „Информация и природозащита”.

 За повече информация можете да се обърнете към Стефан Кирилов на тел.:  07....

 НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”

Благоевград 2700, ул. „Бистрица” 12 В, кв. „Вароша”, тел.:  07..., факс: 073/881023

e-mail:office@rilanationalpark.org,web-site:www.rilanationalpark.org

 НАКРАТКО ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”

„Рила” е най-големият национален парк в България и един от най-големите европейски паркове с площ от 81046 ха. Обявен е на 24 февруари 1992 година с цел да се запазят комплекси от саморегулиращи се екосистеми, местообитания на редки, ендемични и защитени видове и съобщества, както и обекти от неживата природа, имащи световно значение за науката и културата.

Паркът обхваща безлесната зона по билото на планината и прилежащия пояс от вековни, естествени и добре запазени иглолистни и иглолистно-широколистни гори. Релефът в парка има подчертан алпийски характер. В центъра му се издига Балканският първенец – връх Мусала (2925 м). В наследство от ледниковия период са останали над сто и двадесетте езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От езерата най-дълбокото е Окото (37,5 м), а най-високо разположено е Леденото езеро (2709 м). От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места и голяма част от притоците на река Струма. Характерният алпийски релеф със своите причудливите форми, красивите пейзажи и синеещите се сред зелените ливади и скалните сипеи ледникови езера превръщат парка в притегателен център за много природолюбители.

В парка има четири резервата („Парангалица”,„Централен рилски резерват”, „Ибър” и „Скакавица”), съответстващи на Първа категория защитена територия по Международния съюз за опазване на природата и представляват образци на запазени от човешкото влияние естествени екосистеми. Всички резервати и парка са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”. Резерват „Парангалица” е включен в Световната мрежа на биосферните резервати по програмата Човек и биосфера” на ЮНЕСКО, а „Централен рилски резерват” е най-големият по площ в България.

Национален парк “Рила” с обширната си територия и разнообразието от природни местообитания съхранява голям брой уникални растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейският списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, приложенията на Закона за биологичното разнообразие и международните конвенции, по които България е страна. Естествените и вековни гори от смърч, ела и ендемичната бяла мура са едни от най-представителните в Европа. В парка се опазват най-значимите клекови екосистеми в българските планини.

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” И PANPARKS

Национален парк „Рила” е един от десетте сертифицирани ПАН Паркове (PAN Parks). Той е част от мрежата добре съхранени европейски защитени територии, простиращи се от Арктика до Средиземноморието. В PAN Parks са включени уникални територии с най-доброто от европейската дива природа. Мрежата съчетава опазването на природата и развитието на устойчив туризъм, спомага за осигуряване по-добро бъдеще за европейските защитени територии.

Развитието на региона на Национален парк „Рила” като дестинация за устойчив туризъм се осъществява Местна „ПАН Паркс група”. Тя е официален съвет, в който участват Дирекцията на „Национален парк Рила”, местните власти и държавни институции, предприемачи в сферата на екотуризма и туристическия бизнес, неправителствени организации.

Местната ПАН Паркс група изпълнява залегналите в Стратегията за развитие на устойчив туризъм в района на Национален парк „Рила” (2008 – 2013 г.) програми и проекти.

Сертифицират се Местни Бизнес партньори в сферата на туризма от региона на парка по три вида стандарти за туристически услуги – настаняване и хранене, турове и атракции и организации и институции.

На 11 октомври 2007 година Национален парк „Рила” и първите шест бизнес-партньори от региона на парка получиха сертификати от Фондация PAN Parks.

Паркът и сертифицираните бизнеспартньори (четири обекта за настаняване и хранене в гр. Самоков, с. Бели Искър, с. Говедарци и с. Горно Драглище, конна база над с. Бачево и туристически информационен център в гр. Белица) са удостоени с правото да използва търговската марка на организацията.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТУРИЗЪМ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА”

Естествените вековни гори, неповторимия алпийски пейзаж и кристално чистите езера в Национален парк „Рила” привлича голям брой посетители от страната и чужбина и дават възможност за пълноценно докосване до дивата природа.

Впечатляващата природа на парка може да бъде опозната благодарение на мрежата от маркирани пътеки, много от тях минаващи над 2000 м надморска височина. Те включват и два основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8, пресичащи парка от северозапад на юг и от север на югоизток.

Дирекция „Национален парк „Рила” работи за значителното подобряване на туристическата инфраструктура. В близките населени места и курортни комплекси са поставени табели, указващи разстоянието и мястото на най-близкия главен вход на парка. Оформени са входно-изходните пунктове на парка, съобразени с туристопотока. От поставените информационни табла, посетителят научава за разположението на националния парк и мястото, на което се намира входния пункт, за ценностите, които съхранява парка, за зоните и правилата за поведение, които трябва да спазваме.

Създадените кътове за отдих, оборудвани с паркова архитектурна мебел дават възможност за приятни краткотрайни почивки.

Парковата дирекция в партньорство с местните общности създават специализирани маршрути за посетителите.

Любителите на растенията могат да посетят първия специализирания ботанически маршрут в страната „Приятели на растенията”. Маршрутът започва от м. „Яворова поляна” по долината на Урдина река до водопада под Урдин циркус и дава възможност посетителите да се запознаят с основни дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнат в скалните пукнатини край потоците в сянката на смърчовата и бяломуровата гора. Този маршрут е представителен за флората на парка и планината.

Любителите на рилската природа могат да посетят екопътека „Бели Искър”, разположена по долината на река „Бели Искър”. Тя представлява Рила в микромащаб и е „представителна извадка за планината”. Екопътеката дава възможност да се видят интересни каменни и скални образувания, бистрите и пенливи води на реката, вековни гори и богато биологично разнообразие. Маршрутът е лесно достъпен и не изисква специална подготовка за преход в планината.

Любителите на защитени растения и животни могат да посетят двата специализирани интерпретативни маршрута „Пътека на рилската иглика” и „Пътека на глухаря”. Екопътеките започват от входа на парка в местността „Титевица”, над с. Добърско. Те дават възможност по атрактивен начин посетителите да се запознаят с биологията и екологията на тези два защитени вида, останали до нас от ледниковия период.

Предстои изграждането и на други маршрути: Ботанически маршрут „Приятели на растенията” от хижа „Скакавица” до скалните стени край водопад „Скакавица” и специализиран маршрут за конен и велотуризъм от яз. „Белмекен” до летовище „Бодрост”.

В планинското селище „Паничище” функционира Посетителски център за Национален парк „Рила”, където се провеждат интерпретативни природозащитни и образователни програми. Предоставя се информация за парка на посетителите.

В населените места около Национален парк „Рила” се инициират редица проекти за развитие на екотуризъм, които водят до икономическото развитие на малките селища и опазването на защитената територия.

  07.02.2008 г.Благоевград

Изготвил: Стефан Кирилов - експерт «Интерпретативни и образователни програми» при Дирекция «НП Рила»

Този материал е публикуван в 3 брой на списание "Туризъм и бизнес"

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com