Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Велико Търново, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Природен парк „Русенски Лом”

 
 
 град
Баниска, хотели, къщи, вили за гости, под наем
Батишница, хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Борово община Русе, хотели, къщи, вили за гости,
Борово хотели къщи, вили за гости, под наем,
Бъзовец хотели, къщи, вили за гости, под наем ,
Бяла Русенско хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Ветово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Глоджево хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Две могили хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Иваново хотели, къщи, вили за гости, под наем,хижи,
Каран Върбовка къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Кацелово хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Мартен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Могилино хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Ново село Русенско хотели, къщи, вили за гости,
Острица хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Пепелина хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Помен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Русе хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сеново хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сливо поле хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Чилнов хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Широково хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи
 село
 
 
 

 

Природният парк се намира на 20 км. южно от гр.Русе, в живописната долина на Ломовете.  

На границата на дунавската хълмиста равнина и Лудогорието, по река Русенски Лом и образуващите я притоци природата е сътворила един от шедьоврите си - живописната долина на Ломовете. 
        В продължение на милиони години водата, вятърът и земните движения търпеливо са моделирали величествен каньоновиден пролом със своя характерна физиономия. 
        В множество завои, врязана в дебелия пласт варовик, реката лениво лъкатуши сред гори, скали и ливади. Между високите отвесни скали в закътаните долини се е съхранил един богат и разнообразен биологичен свят с несравним художествено естетичен облик. Забележителни са девствената гора "Батаклията", раят на птиците "Бакаджика", скалния колос "Мамула" и много пещери и навеси, обитавани от човека още от каменната епоха. 
        За запазване на ценното природно и историческо наследство върху част от територията на Поломието по инициатива на русенски природолюбители, със  Заповед  на Министерство на горите и горската промишленост през 1970 година е обявен Народен парк "Русенски Лом". От началото на 1996 година Комитетът по горите създаде действаща структура-Управление на Народният парк (сега Дирекция). 
        Природните паркове са защитени природни територии, които се отличават с голямо разнообразие и красота на природата, имат важно културно, научно и здравно значение. За да се съхрани уникалната природа и живописния пейзаж в парка е ограничена пашата на домашни животни, забранени са строителството, движението на моторни превозни средства, безпокоенето на птици и животни, събирането на редки растения и билки, използването на химически препарати и торове. Включените в границите на Народния парк земеделски земи запазват традиционния режим на ползване, предимно като ливади. Природния парк се намира на 20 км. южно от гр. Русе. Общата площ на парка е 3260 ха. Разположен е между селата Писанец, Нисово, Сваленик, Червен, Кошов и Иваново по поречията на реките Бели, Малки, Черни и Русенски Лом. 
        Основните скали в района на Парка са съставени от  льос, аптски варовици и мергели. Долините на р. Русенски Лом и нейните притоци са врязани в долнокредните варовици. Цветът им е сивкавобелезникав   или  чисто  бял. В най-долните  пластове  преобладават  варовити  мергели.  За  разлика от  другите  десни притоци на  р. Дунав, които извират  от Стара планина, Ломовете вземат началото си от разградските и поповските възвишения. 

Народния парк е разделен на четири основни функционални зони, съобразени с целите и особеностите им:

Адрес: гр. Русе, Офис: гр. Русе, бул. "Скобелев" 7
Телефон:  +359 82/272397

 http://lomea.org/

http://www.bsc.rousse.bg/rousse/rlom/index_bg.htm

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com