Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Стара Загора, хотели, къщи, вили за гости,под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Национален парк "Пирин"

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

 

Национален парк “Пирин” е създаден през 1962 г. и е изключителна държавна собственост с публична национална значимост и всеобща полезност. Заради уникалната съхранена природа и естествени процеси, ролята му надхвърля националните граници. Поради своя уникален природен комплекс от 1983 г. НП “Пирин” е обект на Световното наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на UNESCO. Паркът е включен в Европейската мрежа от защитени зони НАТУРА 2000, принос на България към усилията на Европейския съюз да съхрани общото природно наследство..Към момента площта му е около 40356 ха.         На територията на парка се срещат 1300 вида висши растения – една трета от флората на България, от които 18 локални, 15 български и няколко десетки балкански ендемити. Птиците са представени от 159 вида, а бозайниците са 45 вида.

На територията на Националния парк се извисяват повече от 80 мраморни и гранитни върхове с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2915 м., трети по височина на Балканския полуостров. От скалистите върхове по долините, планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито подножия са разположени около 180 езера. Тук е и най-високото езеро на Балканския полуостров – Горно-полежанското езеро /2715 м/.

По карстовите ръбове на върховете растителността е оскъдна, но там може да се срещне дивата коза и да се види рядкото цвете еделвайс.

В близост до хижа “Бъндерица” се намира емблематичната за националният парк Байкушевата мура – най-старото дърво в България – 1300г.

Пирин е най-посещаваната българска планина. Посетителският интерес към Пирин не се ограничава само до неговите природни ресурси. В действителност интересът е обусловен от неговата достъпност и инфрaструктурна обезпеченост Изградената тук инфраструктура през годините образува мрежа от 13 туристически маршрута, един от които е международния маршрут Е4, минаващ по билото на планината, 7 хижи /вкл. 3 заслона/, 1 къмпинг и 2 ски-зони – Банско и Добринище. Годишно паркът се посещава от над 500 хил. посетители.

Важно място се отдава на природозащитното образование – разработват се специализирани туристически маршрути и образователни програми.

В тази връзка, през последните 4 години, парковата администрация обособи като интерпретативни туристически пътеки следните маршрути:

 

·         Парков район “ Вихрен” – гр. Банско

            “Демянишка река разказва…”

            Пътеката е изградена през 2004г. като началото и започва малко под хотел Катерина и свършва на хижа Демяница. По цялата дължина на пътеката, на подходящи места са поставени информационни табели. Разработените четиринайсет теми представят геоложките особености на Демянишкия циркус и тяхното отражение върху биоразнообразието на района, резервата "Юлен”, интересни маршрути, по които може да се тръгне от хижа Демяница, миналото на Пиринския край и природните забележителности. Разработения познавателен туристически маршрут "ДЕМЯНИШКА РЕКА РАЗКАЗВА..." е част от цялостната информационна система, залегнала в План за управление на Национален парк "Пирин".

 

Пътека за хора със специфични нужди “Драгостинов чарк”

Пътеката е изградена по идея на ДНП ”Пирин” през 2004г. Намира се на няколко километра от град Банско, като е приспособена за специфичните нужди на хората предвижващи се на инвалидни колички и незрящи. Донор на този значим социален проект е Правителството на Конфедерация Швейцария, чрез Националния Доверителен ЕкоФонд, и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите.

Всички детайли по пътеката - специална настилка, подходи към кътовете за отдих, тоалетна, паркинг, детска площадка и информационни табели за парка, са разработени съобразно изискванията за достъпност на околната среда и са съгласувани с Центъра за независим живот, гр. София.

С изграждането на тази пътека се дава възможност на всички посетители да

съчетаят отдиха сред природата с научаването на нещо повече за Национален парк “Пирин”. С проекта е търсено постигането на универсално решение, което да прави обекта използваем от всички групи хора, при еднаква достъпност и равнопоставеност. Стремежът е максимално вписване в средата с минимално вмешателство и ненакърняване на гората.

 

Рекултивация и архитектурно оформяне на терена около Природна забележителност “Байкушева мура”.

Проектът е осъществен през 2004 г. Изградена е дървена скара с парапети, като така се предпазват корените на най-старото дърво в България от изравяне в следствие от многобройния туристически поток.

 

·         ПР”Каменица” – гр. Сандански

            “Към Башлийца” – местността Башлийца

С този проект се изграждат и поставят информационни табели по съществуващ маршрут по долината на река “Башлийца”. Началото на пътеката започва от хижа Яне Сандански (гр. Сандански) и продължава до туристически заслон Спано поле, с продължителност 2,30 часа. Отново целта е запознаване с дейността на Дирекцията и с богатото биологично разнообразие на Парка.

 

·         ПР Синаница – гр. Кресна

            Влахинска река - м. Черната вода - гр. Кресна

Пътеката е изградена в рамките на съвместен проект с Пирински туристически форум, финансиран от Европейската комисия през 2007г. Изградени са четири къта за отдих с прилежаща инфраструктура и богата информация за Националния парк.

 

·         ПР “Баюви дупки ”

            “Към царството на еделвайса” – гр. Разлог

Пътеката е изградена през 2007г. в съвместен проект между ДНП “Пирин” и Община Разлог на тема: “До Изворите на река Места - Нестос”, финансиран от Европейския съюз по Програма ФАР “Опазване на природата и устойчиво трансгранично развитие”. Пътеката съчетава възможностите за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Началната точка е гр. Разлог, а крайната - хижа Яворов.

В момента се извършват необходимите проучвания за изграждане и обозначаване на 2 бр. велосипедни маршрути в парковите райони “Вихрен” и ”Безбог”, като чрез тях да предоставим още една алтернатива за туризъм в Парка.

В резултат на изработената Концепция, от 2002 година започна изграждане на Контролно-информационни пунктове (КИП) към всеки парков район, като до момента са изградени пет (Банско – Драгостинов чарк и Бъндеришка поляна; Разлог, Добринище и Кресна ), които служат както за опорна точка на парковата охрана, така и за получаване на информация за парка като защитена територия.

Дирекцията на парка разполага с посетителско-информационен център с прожекционна зала, оборудвана със съвременна техника, позволяваща поднасянето на информацията за Природата и Пирин планина по най-достъпен начин за всички възрасти, изложбена зала, в която са подредени постоянни експозиции “Цветята на Пирин”, “Насекоми”, “Дървесни видове”, “Гъби”, “Стопаните на Пирин планина” и често гостуват пътуващи изложби, зала за посетители където деца и възрастни могат да направят “мислен преход” по светещия релефен макет на планината. За всички е интересно да се “обадят” по птичия телефон на някоя от 53-те птици, включени в специалния информационен указател. Богатата библиотека на парка е на разположение на всички нуждаещи се от специализирана литература.

Посетителският център се превърна в активен образователен център, където се провеждат обучения, работни срещи, зелени училища. Най-чести гости тук са децата – чрез научно – популярните филми, нагледните образователни материали и разговорите те получават разностранна информация не само за Национален парк Пирин, а и по всички вълнуващи ги въпроси за опазване на околната среда, за другите защитени територии в България.

В двора на Посетителския център са оформени кътове за отдих и билкова градина, където може да се усети аромата на различни пирински билки.

 Дирекцията на Национален парк Пирин ежегодно провежда Дните на Пирин - кампания целяща повишаване на осведомеността на максимален брой хора от района за Национален парк “Пирин” като цяло; възпитание и любов към природата и в осъзнаване на нуждата от нейното опазване; създаване имидж на региона като място, подходящо за алтернативен туризъм; заздравяване и развитие на партньорствата между възможно най-широк кръг заинтересовани страни – съмишленици на НП.

 Какво е ПИРИН?

 ПИРИН ПЛАНИНА И НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН

Какво е Пирин…

Пирин  е скрита целувка под вековен бор. Неповторима прегръдка в меката трева.

От плясъка на пъстървата в реката, през песента на щурците, до плющенето на вятъра – Пирин е музика.

Игра на цветове – бляскави кристали, посипани от слънцето върху спокойно езеро. Пурпурен залез. Ухание на мащерка и смола.

От камъка, с който правя кръгове във водата, до този, който поставям на върха на пирамидата – Пирин е моето удовлетворение.

А всеки изкачен хълм, всеки достигнат връх – мое сладко постижение.

Пирин е търсена самота, мечтано спокойствие. Но той е и звънкия смях на дете, зарадвано от първия сняг.

Пирин е страх. Буря и гръм с чувства между живота и смъртта. Но и твоя крепост в тайнствена пещера.

Пирин е живот. Душа във всичко – от крехката иглика до вековните мури.

Пирин е свобода. Бърз бяг на дива коза. Орлов полет над Белемето. Ек от Каменица.

Чудна легенда, приказка, песен. Фантастичния образ на самодива, оставила след себе си едничко омайниче.

Минало и настояще, приказно и реално, видени в пламъка на овчарския огън.

Пирин е всичко това и нещо повече!...

Предците ни вярвали, че Перун е бог на планината. Или Пирин е планина божествен.

  Яница Златева, 11 клас

                                               гр. Банско

 Pirin is kiss hidden under a venerable pine- tree. It is a unique hug in the soft grass.

Pirin is music – starting with the splash of the trout in the river, going through the song of thee crickets and the flapping of the wind. It is a play of colors – shiny crystals, scattered by the sun on the surface of a calm lake. A purple sunset. A smell of wild thyme and resin. Pirin is my satisfaction – from the thrown stone that makes circles in the water to the one, put on top of the pyramid. Every hill and mounteain that has been conquered is a sweet achievement.

Pirin is a loneliness that has been sought, it is a desired ease and calmness.But it is also the resounding laughter of a child, filled with joy from the first snow.

Pirin is fear, a storm, a thunder with feelings between life and death. But it can also be your fortress, inside a mysterious cave.

Pirin is life, a soul in everything – from the fragile primrose to the venerable white firs.

 Pirin is freedom. It is a rush of a wild goat and the eagle’s flight above the Belemeto. It is the echo from Kameniza. It is a miraculous legend, a fairy tale, a song. It is the image of a wood-nymph, who has left just a geum flower behind herself. It is past and present, imaginary and real, seen together in the flame of the shepherd’s fire.

Pirin is all that and even more!...

Our ancestors believed that Perun was the God of the mountain! Or maybe Pirin is a mountain of the Gods!

  Yanitza Zlateva, 11 klass

                                       Bansko

                                       Bulgaria

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com