Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Добрич, хотели, къщи, вили, бунгала за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Природо научен музей град Пловдив

 регион
 
 град
Асеновград, хотели, къщи, вили за гости, под наем
Баня община Карлово хотели, къщи, вили за гости,
Брезово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Калофер, хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Калояново хотели, къщи,вили за гости,под наем,хижи,
Карлово хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Клисура хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Куклен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Марица хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Ново село Пловдивско хотели, къщи, вили за гости,
Перущица хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Пловдив хотели, къщи, апартаменти, квартира, наеми,
Първомай хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Раковски хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Родопи хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Руен Пловдивско хотели, къщи, вили за гости, хижи,
Садово хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Сопот хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Стамболийски хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Съединение хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Хисаря SPA СПА хотели,къщи, вили за гости,под наем
 село
Анево
Ахматово,
Бабек,
Балкан махала,
Балкан махала,
Бачково хотели, къщи за гости, вили под наем, хижи,
Бегово,
Бегунци,
Белащица,
Беловица,
Белозем,
Бенковски общ.Марица,
Богдан общ.Карлово,
Богданица,
Бойково,
Болярино,
Болярци,
Бор,
Борец,
Борово хотели, къщи, вили, нощувки,
Боянци,
Браниполе,
Брестник,
Брестовица общ.Родопи,
Брягово,
Буково,
Бяла река общ.Първомай,
Васил Левски,
Ведраре,
Виница,
Воден,
Войводиново,
Войнягово,
Войсил,
Врата,
Върбен,
Главатар,
Голям чардак,
Горна махала,
Горни Воден ,
Горни Домлян,
Горнослав,
Гостиля,
Градина,
Граф Игнатиево,
Гълъбово,
Дедово,
Джурково,
Динк,
Добралък,
Добри дол,
Добростан,
Долна махала,
Долнослав,
Домлян,
Драгойново,
Драгомир,
Дрангово,
Дряново хотели, вили, къщи, вили село Дряново,
Дуванлии,
Дъбене,
Дълбок извор,
Дълго поле,
Езерово,
Желязно,
Житница,
Жълт камък,
Здравец,
Зелениково,
Златитрап,
Златовръх,
Златосел,
Иван Вазово,
Иганово,
Избеглии,
Извор,
Изворово,
Искра,
Йоаким Груево,
Кадиево,
Калековец,
Калояново,
Каравелово,
Караджалово,
Караджово,
Катуница,
Климент,
Козаново,
Конуш,
Косово къщи вили хотели за гости под наем,
Костиево,
Кочево,
Красново,
Крислово,
Крумово,
Крушево,
Крушово,
Кръстевич,
Куртово,
Куртово Конаре,
Кърнаре,
Леново,
Лилково,
Лъкавица,
Любен,
Лясково,
Мало Крушево,
Малък чардак,
Манастир къщи за гости вили под наем хотели хижи,
Маноле,
Манолско Конаре,
Марино поле,
Марково,
Милево,
Михилци,
Момино село,
Моминско,
Московец,
Мостово,
Мраченик,
Мулдава,
Мътеница,
Найден Герово,
Нареченски бани,
Неделево,
Новаково,
Нови извор,
Ново Железаре,
Ново село,
Орешец,
Оризари,
Отец Кирилово,
Отец Паисиево,
Паничери,
Патриарх Евтимово,
Певците,
Песнопой,
Поповица,
Поройна,
Правище,
Православен,
Пролом,
Пъдарско,
Първенец,
Радиново,
Рогош,
Розино,
Розовец,
Руен,
Ръжево,
Ръжево Конаре,
Свежен,
Селци,
Сини връх,
Ситово,
Скобелево,
Скутаре,
Слатина,
Соколица,
Старо Железаре,
Старосел,
Стоево,
Столетово,
Стрелци,
Строево,
Стряма,
Сухозем,
Сърнегор,
Татарево,
Тополово,
Три могили,
Триводици,
Трилистник,
Труд,
Тюркмен,
Узуново,
Устина,
Храбрино,
Христо Даново,
Цалапица,
Цар Калоян,
Царацово,
Царимир,
Церетелево,
Чалъкови,
Червен,
Червен общ.Асеновград,
Черничево,
Черноземен,
Четрока,
Чехларе,
Чешнегирово,
Чоба,
Чуката,
Чурен,
Шишманци,
Югово,
Яврово,
Ягодово,
Ясно поле
 курорт
 
 

България-Природонаучният музей в Пловдив

 Природонаучният музей в Пловдив е научен и кул­турен институт с традиции. Той е втори по големина музей от този род в страната, показващ в експозициите си богатствата на цяла­та българска природа, както и екзотични материали, които допълват представата за многообразието на организмовия свят.

Първоначално е открит на 5.IX.1955 година като "Времен­на изложба на материали за бъдещ Природонаучен музей" в сградата на някогашната пловдивска община, чийто строеж е започнал още през 1879 година. За експонати на "Времен­ната изложба" са послужили изцяло богатите сбирки от ми­нерали, вкаменелости, петрографски образци препарирани животни и хербаризирани растения на бившия френски колеж, събирани от цял свят и българската природа Експо­зицията е представена изключително от екзотични предста­вители, а българските материали са били малко и това не позволило да се даде обликът на природата в Пловдивския край. Започва усилена събирателска работа по изготвянето на тематико-експозиционен план, подчинено на природно­то богатство, което има нашия край. За целта сградата пре­търпява основно преустройство с изграждането на експо­зиционни зали и подмяна на покривната конструкция. На 8 май 1960 година се открива нова, художествена и научно подредена експозиция.

Преустройвала многократно експозицията търпи непре­късната промени и обновления, в резултат на което експо­зиционна площ се увеличава, включват се нови елементи и раздели, обогатява се с нови експонати.

Днес музейната експозиция е разгърната на площ от 1000 кв. м разположена в следните зали: Геология, Ботаника, Безгръбначни животни, Риби, Морско дъно, Земноводни и влечуги, Птици, Бозайници, и Аквариумна зала.

Зала "Геология" е представена от минерали, вкамене­лости и скални образци. Центърът на експозицията са минералите на Родопите, представени с над 400 обра­зци, сбирки от яписи и полускъпоценни камъни харак­терни за Източните Родопи. Вниманието на посетителите се насочва към разнообразни мъхови ахати, аметисти, гранати, аквамарини и гр. В центъра на залата са разположени гигантски минерални екзотични образци от Бра­зилия Нова Гвинея и др.

Експозицията в зала "Ботаника" е представена в няколко теми, показващи еволюцията на растенията, богатството на южно българските флора, защитени видове, медицински растения и гъби. Тук могат да се видят над 60 вида ендимич­ни, реликтни, редки и защитени растения илюстрирани с фотоси и хербаризирани растения.

В зала "Безгръбначни животни" са изложени предста­вителите на почти всички типове безгръбначни животни, подредени в систематичен ред. Показани са всички ви­дове защитени видове за българската природа, екзотич­ни видове пеперуди и бръмбари. Най-интересна е зала "Морско дъно"с уникалната си колек­ция от тропични морски видове (ко­рали, мекотели, ракообразни охлюви, миди, морски звезди и др.) Колекция­та наброява около 2500 експоната с над 140 вида.

Гордост на музея е Аквариумната зала. Това е най-големият сладководен аквариум у нас, разположен на площ от 100 кв. м с 44 декоративни и художест­вено оформени аквариуми, в които са показани над 40 вида екзотични пред­ставители на речната ихтиофауна на Африка, Азия и Америка.

Зала "Риби" е представена с богат­ствата на нашата ихтиофауна. Изгра­дени са диорами на "Акули", Морски риби" и "Сладководни риби".

В зала "Земноводни и влечуги" са показани почти всички преде тави-тели на българските видове. Особен интерес представляват екзотичните влечуги със своите представители - анаконда (най-голямата змия в света), питони, крокодили, гигански костинурки, ва-рани и други. От нашите представители интерес преставля-ват змия-пясъчница, усойница, пепелянка, вдльбнаточелен смок и други.

Една твърде интересна по богатство, форми и цветове е зала "Птици". Показани са редки изчезващи и изчезнали от българската природа видове - брадат орел, царски орел, ка­чулата кукувица, черен щъркел и др. От екзотичните видове интерес представляват колибрите, райската птица, ему, нан-ДУ и др.

Най-висшите представители на гръбначната фауна са представени в зала "Бозайници". Показани в естествената им среда чрез биогрупи и диорами могат да се видят златка, белка, лисици, кафя­ви печки, вълци, чакали и други пред­ставители. Особен интерес предста­вляват екзотичните видове кенгуру, мангуст, броненосци, тигър, леопард, пума, двугърба камила и няколко вида маймуни.

Експозицията започва и завършва с огромна художествено подредена диорама с благороден елен, дива коза, муфлон, сърни и птици.

В експозицията на музея са изложе­ни над 6000 експоната, а във фондове­те на музея се съхраняват над 45 000 експоната.

Бъдещето на музея се изразява в из­граждането на нова екологична и сис­тематична експозиция с разширяване на експозиционната площ, изгражда­не на нов аквариум-терариум извън сградата на музея, нови изложбени лекционни и лабораторни зали.Природонаучният музей в Пловдив е млад научен и културен институт. Той е втори по големина музей от този род в страната, показващ в експози­циите си богатствата на цялата българска природа, както и екзотични материали, които допълват представата за мно­гообразието на организмовия свят.

 

Работно време:
 8.30 - 12.00, 12.30-17.00. Почивен ден - понеделник.

 

 

Адрес:
   ул. Христо Г. Данов 34, Пловдив 4000, България
Телефони:
   информация: +359 32 626683
   екскурзовод: +359 32 626683
   отдел безгръбначни: +359 32 623154
Факс:
   +359 32 633096
Е-поща:
info@rnhm.org

Сайт:
http://rnhm.org

 

 

 


 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com