Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Бургас, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Регионален исторически музей град Монтананаляво
наляво
надясно
надясно


 
 
 град
 
 
 
 

 

България-Регионален исторически музей Монтана

 Историческият музей в Монтана е създаден през 1953 г., а две години по – късно е открита къщата музей “Христо Михайлов” – патрон на града по това време. За близо пет десетилетия се извършва значителна по обем събирателска, научно – изследователска и популяризаторска работа. От 1968 до 1994 г. се провеждат системни археологически разкопки. Проучванията не само обогатяват с нови данни представата за развитието на селището през римската епоха, но свидетелстват за поселищен живот в района на днешния град от каменно – медната епоха до края на Второто българско царство през XIV век. 
През годините се провеждат проучвания на материалната и духовната култура на територията на цялата област Монтана. Днес музеят притежава богата колекция от движими паметници на културата. Обособени са следните отдели: “Археология”, “Етнография”, “История на България XV – XIX век”, “Нова история”, “Най – нова история”, “Фондове”, “Връзки с обществеността и реклама”, “Недвижими паметници на културата”.

Усилията на специалистите са насочени към проучване на праисторията, античността и средновековието на региона, икономическите и демографските процеси през XVIII и XIX век, политическият и културен живот в ново и най – ново време. 
Музеят разполага с реставрационно – консервационно ателие, което обслужва и музейните сбирки в района. Регистрирани са 621 недвижими паметници на културата от национално и местно значение, които са обект на постоянни грижи.

За своето петдесетгодишно съществуване музеят се е утвърдил като институция с трайно присъствие в Монтана и областта.

В отдела се съхраняват музейни предмети, обхващащи периода от V - IV хил. пр. хр. до края на независимото политическо и религиозно съществуване на Второто българско царство в края на XIV век. Чрез тях може да се проследи развитието на материалната и духовната култура и процесите, протичащи в определен исторически момент сред общността, населявала региона на днешна Монтана.

Много богата колекция от праисторически оръдия на труда от кремък, камък и кост - кремъчни стъргалки, ножове, резци от сърп и върхове на стрели, каменни чукове и брадви, мотики и шила от еленов рог;

Колекция от зооморфна и антропоморфна култова пластика изработена от глина и кост;

Богата колекция от тракийска керамика - битова и култова, включваща почти цялата известна гама от форми и украса на съдове;

Колекция от тракийско бойно снаряжение от края на късно желязната епоха;

Якимовско съкровище - 4 бр. фиали, две фалери, две гривни с краища, оформени като змийски глави, кантарос - изработен от масивно сребро с позлата;

Колекция от римски битови и култови съдове от керамика, стъкло и бронз;

Богата сбирка от римски монети - бронзови, сребърни и златни;

Представителна за местната ювелирна традиция колекция от средновековни сребърни накити с позлата - XII - XIV век;

Голяма колективна находка от средновековни медни скифати на императорите Мануил I Комнин (1143-1180), Андроник I Комнин (1183-1185), Исак II Ангел (1185-1195), Алексий III Ангел-Комнин (1195-1203), както и българско имитативно монетосечене.

 

История на България XV - XIX век

Тук се съхраняват над 10 000 бр. музейни единици, свързани с материалния, политическия и духовния живот на населението от северозападните български земи през периода на османското владичество и българското Възраждане. 
Особен интерес представляват колекциите от старопечатни книги, икони и църковна утвар, в които са намерили израз стремежът на местните българи към просвета и художествените достижения на анонимни, самобитни творци, и на утвърдените имена, с принос в националната ни култура.

 

Етнография

Във фонда на отдела се съхраняват образци от материалната и духовната култура на населението от регион Монтана, датиращи от XVIII до първата половина на XX век. Те са обособени в богати колекции, с акценти:

Чипровска златарска школа;

Чипровска килимарска школа;

Берковска керамика;

Традиционна облекло и тъкани

 

Нова история 

Съхранява културни ценности от края на XIX до средата на XX век. Богатият снимков и документален материал отразява живота в града и региона по това време. Интерес представляват следните колекции:

Монети и банкноти от Третото българско царство;

Пощенски карти;

Ордени и медали;

Оръжие - пушки, щикове, револвери, използвани от българската армия до Втората световна война.

 

Най-нова история

Във фонда на отдела се съхраняват:

Образци и каталози от промишленото производство в област Монтана;

Снимки, отразяващи съвременната история на града и региона;

Ордени, медали и отличителни знаци на Народна Република България (1946-1990 г.);

Материали и документи, свързани с дейността на актьора Стефан Савов, оперната прима Сийка Петрова и Йорданка Благоева - световна и европейска шампионка на висок скок.

Тук се намират и снимки, лични вещи и документи, дарение от семействата на Христо и Иван Михайлови.

Mихайловата къща, в която се експонират изложби, е единствената реставрирана и консервирана късновъзрожденска къща в град Монтана. От края на XIX до средата на XX век в нея живее семейството на отец Михаил Вариклечков, свещеник в местния храм.

 

Монтана 3400 
ул. “Цар Борис III” № 2, 
тел. 096/ 307286, 305156 
факс: 307481 
e-mail: bgmontanamuseum@abv.bg 
URL: www.bgmontanamuseum.com 

 

Михайлова къща

Адрес: ул. "Черковна", тел. 2-25-89 
Работно време: от 8 до 17 ч.
 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com