Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Силистра, хотели, къщи, вили за гости, под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Купена област Пазарджик

 регион
 
 град
 
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват "Купена" Област Пазарджик

 Биосферният резерват „Купена” е създаден за опазване на изключително разнообразната и интересна растителност, на животинския свят и специфични биоценози по северните склонове на Родопите. Това е най-богатият на дървестни видове резерват в Родопа планина. Разположен е на около 3 км югоизточно от Пещера. Над него господстват връх Купена и местността Стенето със стръмни по над сто метра варовикови скали, от които се откриват неповторими пейзажи.

Резерват "Купена" е обявен за защитена територия на 24.11.1961 г. През 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

Резерватът обхваща територии с надморска височина от 600 до 1400 м н.в.

Разширяван е три пъти. Общата площ на резервата днес е 1761,1 ха.

 

Релеф

Повечето му склонове са стръмни и трудно достъпни, но от тях можете да се насладите на незабравими гледки. През него преминава голямото вододелно било, което започва от връх Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара река. Можете да посетите вълшебни, макар и трудно достъпни пещери и да се катерите по склоновете на девствени дерета.

Между Стенето и Купена се образува старховит каньон, в горния край на който се намира Водната пещера, от която извира поток.

Главната забележителност на местността е пещерата Снежанка. Тя не е голяма, но по красота няма равна в цяла България.

 

Растителен свят

Растителният свят на резервата е изключително разнообразен, което се дължи в голяма степен на големите височинни разлики. От 400-1000 м преобладава зимният дъб. Средната възраст на горите е около 60-70 години. По скалистите места в ниската зона расте черния бор.

След надм. височина 900 м до почти 1400 м започва царството на вековните букови гори. Възрастта и е средно 80-140 години, но единични екземпляри достигат 160-170 години. Сред буковите гори растат горички и отделни екземпляри от белия бор, а по-рядко зимния дъб, габъра и др. На второ място по разпространение в резервата, между 1100 и 1400 м н.в., са съобществата от бял бор. Между 1100 и 1400 м н. в. растат и елови гори. Дървесното разнообразие придава изключителен колорит на пейзажа.

Сред интересните представители на висшата флора са родопската горска майка (балкански ендемит) и блатното кокиче.

 

Животински свят

Фауната на „Купена” не е достатъчно проучена. Сред задачите на резервата е била опазване на най-голямата популация на дива коза в Родопите (над 100 броя), но бракониерският лов свежда числеността й до малко стадо.

 

Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

За информация и контакти:

РИОСВ Пазарджик
Адрес: ул. "Генерал Гурко" №3, ет.4, П.К. 220
Тел.: +359 (34) 44 18 75
Факс: +359 (34) 44 55 85
e-mail: riewpz@b-trust.org

Интернет страница: www.riewpz.hit.bg

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com