Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Стара Загора, хотели, къщи, вили за гости,под наем
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Стенето в Стара планина-Троян

 регион
 
 град
 село
 курорт
 
 

 България-Биосферен резерват „Стенето” Област Ловеч

  Биосферният резерват „Стенето” е един от най-големите резервати в България. Той е част от национален парк Централен Балкан. Обявен е за резерват на 5 април 1979 година и в момента след ред увеличения неговата площ е над 3500 хектара. Той обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм. Това е едно от най-непокътнатите места у нас и затова природата я виждаме и изучаваме, без върху нея да е оказано влияние от човека.

По-късно, заедно с други български резервати, той е включен в световната мрежа на биосферните резервати по програмата на Юнеско "Човек и биосфера".

 

Релеф

Релефът на резерват Стенето е силно разчленен и разнообразен. В местностите Хайдушко играло и Бивола има отвесни скали с височина 150 м. В резервата могат да се видят и скални образувания с фантастична форма, както и пещери, кухини в скалите и др. В границите на резерват Стенето се намира едноименното ждрело. Местността има добре развита карстова основа, което е предпоставка за образуването на карстови пещери и други карстови форми. В резервата се намира една от дългите карстови пещери в България - Куманица, която има дължина от близо 2000 метра. Тук е разположена и най-дълбоката пропастна пещера у нас - Райчова дупка, дълбока 377 метра.

 

Растителност

Разнообразния релеф и голямата площ на резервата предразполагат към развитието на голям брой растителни видове. Установени са повече от 1000 различни вида растения. В резервата се опазват първични горски системи, които са типични за средната част на Стара планина. 79% от горите са чисти букови гори, които на места са на възраст над 200 години. Срещат се и смесени широколистни гори: габър, дъб, явор, както и малко иглолистни гори от ела и обикновен смърч. От голямо значение са растенията тис, казашка хвойна и силивряк. В резерват Стенето се намира едно от най-големите находища на лавровишна в България.

 

Животински свят

Стенето съхранява изключително богат животински свят. Тук се срещат мечки, вълци, диви кози, елени, сърни, прасета и много видове птици като царският и малкият орел, египетски лешояд, белоглав лешояд. Тук живее видрата, която се среща само в незамърсени води.

Около 100 от видовете животни, които се срещат тук са включени в различни списъци на защитени животни.

 

Околности

На границата на резервата се намира скалният феномен Крали Маркова дупка. Той представлява внушителен каменен мост висок над 20 метра, чийто отвор рязко се откроява върху голото планинско било.

Безкрайните пасища около Стенето и Крайовица са едни от последните места в България, където могат да се видят легендарните каракачани, практикуващи високопланинско животновъдство.

 

Туризъм

Дирекцията на парка прави достъпна за посетителите дивата красота на "Стенето" с разрешаването на четири пешеходни маршрута: с. Кърнаре – хижа Дерменка (м. Късия чамлък – Пешова мъка); с. Черни Осъм – хижа Амбарица – хижа Добрила (в частта си Чатал чучур – хижа Добрила); с. Иганово – хижа Дерменка (м. Певците – Келкая) и с. Черни Осъм – Нешковци – хижа Дерменка.

За контакти и информация:

 

Дирекция на Национален парк "Централен Балкан"
Адрес: гр. Габрово 5300, ул. Бодра смяна № 3
Тел.: +359 (66) 801277
Факс: +359 (66) 801276
e-mail: office@centralbalkan.bg

Интернет страница: www.centralbalkannationalpark.org

 

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com