Туризъм, забележителности и бизнес

област Видин област Монтана област Враца област Плевен област Велико Търново област Русе област Силистра област Разград област Добрич област Шумен област Търговище област Варна област Бургас област Сливен област Ямбол област Ловеч област Габрово област Стара Загора област Пловдив област Хасково област Кърджали област Смолян област Пазарджик област Благоевград област Кюстендил област Перник област София област Софийски регион Затвори картата
 Сподели ::
Представяме обекти в област Монтана, хотели, къщи, вили за гости
български
english
deutsch
руский
ελληνικά
търсене по текст:
ГОРЕЩА ОФЕРТА

информация

забележителност Биосферен резерват Узунбоджак област Бургас

 регион
 
 град
Айтос хотели, къщи, вили за гости, под наем
Ахелой хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Ахтопол хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Бродилово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Бургас бизнес хотели, къщи, вили, квартири, наеми ,
Българово хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Каблешково хотели, къщи, вили за гости, под наем,
Карнобат хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Китен хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Крайморие хотели, къщи, вили за гости,под наем,хиж,
Малко Търново хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Несебър хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Обзор хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи,
Поморие СПА хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Приморско хотели, къщи,вили за гости,под наем,хижи,
Руен Бургаско хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Свети Влас хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Созопол хотели, къщи, вили за гости,под наем, хижи,
Средец СПА SPA хотели, къщи, вили за гости, хижи,
Сунгурларе хотели, къщи, вили за гости,под наем,
Царево хотели, къщи, вили за гости,под наем,хижи
 село
 курорт
 
 

България-Биосферен резерват Узунбоджак Област Бургас

  Биосферният резерват „Узунбоджак” е част от Природен парк "Странджа". Днес обаче в в научната литература и картите резерватът обикновено се назовава "Лопушна".

Той се простира от граничната с Турция река Резовска на по Резовското било, което завършва с два „буджака”. Оттам и името, което идва от турски език: "узун" - дълъг и "буджак" - тихо, закътано място. От север резерватът се огражда от река Лопушница – приток на река Резовска. Намира се южно от село Кости, община Царево и край село. Сливарово, община Малко Търново.

Основната цел при създаването на резервата "Узунбуджак" е опазването на вековните широколистни смесени гори от дъб и източен бук, характерната странджанска храстова и тревна растителност и разнообразния животински свят. В него съществуват уникални за Европа екосистеми. Сега площта на резервата е 2581,5 ха, с буферната зона 488,1 ха, в която има ограничения за човешка дейност.

Резерватът е обявен за защитена територия на 13.12.1956 г., а през март 1977 г. е включен в списъка на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.

 

Релеф

„Узунбуджак” е разположен основно по склоновете на невисоко било (200 м н.в.), които се спускат към двете реки. Най-високата точка е връх Карието (282 м н.в.), а най-ниската е при вливането на р.Лопушница в р.Резовска (25 м н.в.) на около 20 км от нейното устие.

Скалната основа е предимно от глинести шисти и мергели, но също така и от варовици и кварцити, които доказват, че Странджа някога е била дъно на море. Част от скалната основа на резервата е повлияна и от намиращия се наблизо изгаснал вулкан Голямата Папия.

 

Климат

Климатът на резервата под влиянието на близкото Черно море е преходно средиземноморски и е единственият български резерват с положителни зимни температури (2-3,2°С – средногодишни 11-13°C) като максимумът на валежите е през зимата. Сняг не се задържа всяка година при максимално задържане на снежната покривка не повече от 40-45 дни.

 

Растителен свят

„Узунбуджак” („Лопушна”) е типичен горски резерват – горската растителност е представена предимно от смесени дъбови гори и гори от източен бук. Твърде характерна за резерватната територия е формацията на източния бук  – специфичен представител на понтийската (черноморска) растителност в България, разпространена главно в Източна Стара планина и Странджа. Тя изисква по-висока влажност, поради което се среща в дълбоките и влажни долове и на сенчести склонове. Горите са най-често чисти или смесени, с участието на източния горун, а по-рядко и на благуна. Сред тях особено характерни са горите с вечнозелен подлес от странджанска зеленика – колхидски (източният бряг на Черно море в Грузия) елемент, срещащ се у нас само в Странджа.

Типичен представител на понтийската растителност в защитената територия е и понтийското бясно дърво. В резервата се намират най-големите популации на редки у нас растения като лавровишнята, колхидският джел, червената пираканта– дребен храст, средиземноморски вид, колхидската (странджанска) боровинка и южноевксински видове като мушмулата, епимедиума и др.

В резервата можете да се запознаете с много видове орхидеи и други увивни и паразитни растения.

 Животински свят

Най-интересни са срещите с влечугите като жълтокоремника, балканския гекон, вдлъбнаточелият смок, леопардовият смок и други, но при безусловно внимание и подготовка.

Бозайниците са представени от дива свиня, сърна, елен, лисица, чакал, европейска дива котка, вълк.

До 1913 година тук се е срещал и рисът, но този красив и обичащ спокойствието и самотата хищник е изчезнал под давлението на бракониери и човешката дейност като цяло.

В миналото по тези места е имало много белоглави лешояди, но за последен път такива са забелязани преди четири десетилетия.

 Режим в резервата

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители.

 

Туризъм

През време на социализма територията на резервата изцяло е попадала в забранената гранична зона и той е бил практически недостъпен. Това от друга страна е допринесло за запазването на практически непокътната природа. Засега няма организирани туристически еко и познавателни пътеки и посещението на резервата се извършва при общия за резерватите режим.

Узунбоджак

Узунбуджак (от турски: "узун" - дълъг и "буджак" - тихо, закътано място) или Лопушна е биосферен резерват в природен парк Странджа. Обявен е за резерват през 1956 с обща площ от 2581,5 хектара. Климатът в резервата е средиземноморски със средни януарски температури от 2-3,2 по Целзий. Почвите са канелени и жълтоземни. През Узунбуджак преминава река Резовска, река Каретарски дол и Лопушница, която се влива в първата.

Резерватът е разположен на юг от село Кости и се намира в долината на река Резовска на близо 20 километра от устието на реката. Релефът е разчленен като надморската височина варира между 50 и 300 м.Климатът е континентално-средиземноморски и е по-мек, поради близостта си до бреговете на Черно море. През цялата година средните месечни температури не падат под 0°C.

Флора

Установени са 651 вида и подвида висши растения. 65% от горите са дъбови, а 30% са букови.

Реликти- странджански дъб (Quercus hartwissiana), лавровишня (Laurocerasus officinalis), странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), понтийско бясно дърво (Dapne pontica), колхидски джел (Ilex colhica), чашковидна звъника (Hypericum calycinum), странджанска боровинка (Vaccinum arctostaphylos), кавказка иглика (Pyrus eleagrifolia), дива мушмула (Mespilus germanica), понтийска ведрица (Fritillaria pontica) и други

Фауна

В резервата могат да се срещнат птиците - обикновен мишелов, ястреб-врабчар, земеродно рибарче, воден кос, хвойнов дрозд, планинска стърчиопашка, сива овесарка, черешарка, черногушо ливадарче, кълвачи, белоопашат мишелов, малък креслив орел, различни видове соколи, кукувица, лястовици и черен щъркел.

От земноводните и влечугите могат да се срещнат - голяма крастава жаба, голяма водна и дългокрака горска жаба; зелен и горски гущер, слепок, балкански гекон и змиите - медянка, голям стрелец, смок-мишкар, вдлъбнаточел смок и леопардов смок. От бозайниците в резервата се срещат глигани, диви котки, вълци , чакали, сърни, зайци, хомяци.

В реките на резервата се развъждат черна мряна и резовски карагьоз.

До 1913 в резервата е имало и рисове.

 

За контакти и допълнителна информация

РИОСВ Бургас
Адрес: гр. Бургас 8000, ул. Перущица 67, ет.3, п.к. 219
Тел.: +359 (56) 813 205
Факс: +359 (56) 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg

 

Интернет страница: www.riosvbs.unacs.bg

visits:
Всички права запазени 2009-2015 www.tourism-hotels-bulgaria.com