Туризъм и бизнес в България - настаняване хотели, курорти, комплекси, къщи, вили, развлечение, бизнес, забележителности, градове

Пещерата Ухловица 

Пещерата Ухловица

Районът на горното поречие на река Арда се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация за пешеходен туризъм, посещение на благоустроени и неблагоустроени пещери. Най-дългата родопска река Арда е дала името на един от най-романтичните родопски региони: Ардинското корито, скътало богато природно и културно наследство. Тук са .Агушевите конаци”, проходна пещера „Калето” и руините на едноименната крепост. В района са карто¬графирани 23 карстови пещери, от които по-известни са Ухловица, Бориковска, Надарска, Типицето и пещерна система Голубовица. Над 20 пешеходни, вело и конни маршрути с изходни пунктове от селата Смилян, Могилица и Арда отвеждат туристите до райски кътчета, където все още са живи легендите от отминали времена. След разказа за пещерата Ухловица прочетете и за други интересни маршрути в района.

Пещера Ухловица е един подземните дворци на Западните Родопи. Името е свързано с името на нощната граблива птица Улулица – вид сова, характерна за района. Близката махала носи същото име. Надморската височина при входа е 1040 м, а температурата вътре е постоянна – 10-11 градуса. Пещерата е образувана в мрамори, които след разместване на земните слоеве са процепени от тектонски пукнатини, служили като пътища на карстовата вода, а в момента представляват дългите и тесни коридори на долния етаж.

Пещерата е била известна много отдавна на местното население, но само в началото (горния етаж). Първите влизания надолу започват след 1960 г., когато идват пещерняците от Чепеларския пещерен клуб с ръководител Димитър Райчев.

Те са открили и проучили 23 пещери в района на с. Могилица, но следи от човешки живот се намирали. Само в някои от тях са открити скелети от пещерни мечки (животински вид, живял преди 15-20 000 години). Пещерата е дълга 460 м, от които 330 м благоустроени. Най-голямата дълбочина, измерена вътре, е 25 м, а денивелацията между входа и реката долу е 170 м.

Пещерата е двуетажна, горният етаж е с дължина 35 м. Наречен е зала на пропастите. Името му идва от няколко пропасти, които водят към долния етаж. Слизането надолу става по 18-метрова скала. Етажът завършва с малка зала и няколко сталактона..

Стръмни стълби ни отвеждат към долния етаж на пещерата.

Тук, на долния етаж, е и истинското богатство на Ухловица – дендритите, образования, наподобяващи морските корали. Целият коридор е осеян с тях. Предполага се, че долният етаж на пещрата преди хилядолетия е бил под вода, т.е. всичко това е било едно подземно езеро по стените на което са се образували дендритите и калцитните цветя.

Предполагаемата възраст на пещерата е 3 500 000 години.

За да стане пещерата достъпна, до нея и вътре са изградени стълби с парапети и площадки, за които за били необходими 45 т желязо. Всичко това е било изнасяно нагоре по стръмни пътеки с катъри, на гръб и ръце, а населението на околността е дало за пещерата 2000 трудодни. Благоустрояването е извършено през 1981-82 г. Официално е открита за посещения на 8 септември 1984 г.

При разходката в пещерата сред причудливите форми, изваяни от водата за толкова много години, може да се открият някои, наподобяващи различни фигури – Баба Яга, Октопода, Стопанката със семейството си, Мадоната с младенеца, Тракийския воин, Родопчанката, Влюбената двойка и т.н.

Туристическият маршрут завършва със снежно бял водопад, каменните струи на който се спускат към малки езера, които напролет се пълнят с вода.

Пещерата работи през цялата година като през лятото е без почивен ден, а през останалото време почива в понеделник и вторник.

След пещера „Ухловица” поемете на изток към с. Кош¬ница. Името на селото произлиза от котловината, в която е разположено - малките селски къщи сякаш са се скупчили на дъното на гигантска ландшафтна кош-ница. От село Кошница след по-малко от 200 м пъте¬ката ще доведе туристите до пещерата „Трите точ¬ки”. Пещерата е пропастна и близането 6 нея става само с водачи-спелеолози и специална екипировка. След преодоляването на вертикалната пропаст се дости¬га до хоризонтална галерия с красиви вторични карс¬тови образувания, добре запазени поради трудния дос¬тъп до галерията.

ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ, КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА ПРЕМИНЕТЕ В РАЙОНА

1. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон: Узунов камък - защитена местност „Ливадите” -с. Смилян. Обща дължина: 19,15 км.

2. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Могилица - пещерата Бориковска - пещера Типицето - махала Средок. Обща дължина: 12.77 км.

3. Пешеходен маршрут за летен и есенен сезон: Пещера Голубовица - вр. Черковата - пещера Надарска - с. Могилица. Обща дължина” - 11.1 км.

4. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Кошница - пещера Трите точки - пещера Калето - с. Смилян. Обща дължина: 5 км.

5. Зимен маршрут (проходим през всички сезони): с. Смилян - вр. Равнище - Крайпътна пещера -с. Смилян. Обща дължина: 6.6 км.

6. Веломаршрут: с. Смилян - с. Букаците - с. Горово -с. Чеплят - местност Катран - с. Змиево - мест¬ност Аламушница - с. Смилян. Обща дължина: 17.5 км.

7. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон:

с. Арда - местност „Корбанище” - махала Речани -махала Лагът - Извора на р. Арда, „Заставата” -махала Билянци - с. Арда. Продължителност - 6 часа.

8. Пешеходен маршрут за пролетно-летния сезон: с. Арда - махала Гоздевица - връх Ком - с. Арда. Продължителност - 8 часа.

9. Пешеходен маршрут за пролетно-летния и есенен сезон: с. Смилян - местността .Дупката” -„Крайпътна пещера” - местн. „Поляните” - с. Полковник Серафимово - връх Средногорец, известен като „Родопската Шипка”. Продължителност - 5 ч.

За контакти:
 0889 12 10 14  – Веселин Хаджиев
 0888 3... – Юлия Хаджиева