Траяна Фолклорен ансамбъл 

Фолклорен ансамбъл
Траяна

                                  при НЧ «Наука» гр. Троян и Община Троян

Сгушен дълбоко в полите на Стара планина, вече повече от 140 години, Троян остава будно и предприемчиво градче. Занаятите били основния поминък на населението от този Балкански район, а културния и духовен живот там никога не затихнали. Така и до днес…

Преди повече от двадесет години, към местното читалище „Наука” - Троян, съществувал танцов ансамбъл за народни песни и танци. Съхранявайки традициите на народното творчество, съставът пресъздавал танци, хора, ръченици и фолклорни мотиви от богатата народна култура на българите. Пожънал множество успехи, не само в пределите на страната, но и извън границите на България. Танцьорите с хъс и патриотичен дух, представяли богат репертоар от елементи и костюми от различни етнографски фолклорни области на страната ни.

За съжаление, времената се сменяли, живота динамично променял своя курс, докато един ден патриотичният дух престанал да съществува и градът останал без състав за народно песенно и фолклорно творчество.

Макар и под различна форма, инициативата за поставяне на ново начало се оказала в ръцете на Станка Марешка - секретар на Народно читалище „Наука” – Троян.

На 9 май 2005 г., с нейната подкрепа и тази, на тогавашното ръководство на културната институция, се създава група за народни хора и ръченици. Макар и ползвайки похватите на фитнеса като методическа форма, народните танци придобили развлекателен характер. Първоначално силно ентусиазирани се оказали над двадесет човека от различни възрастови групи. За свое име избрали не ангажиращото с някакви високи изисквания, но същевременно носещо здраве и ритъм име „Ха, за здраве”.

Те избрали своя начин да пресъздават и съхраняват богатия ни фолклор - чрез неравноделния ритъм на народните хора и ръченици.

Репертоарът се оказвал разнообразно подготвен и търпеливо поднесен от ръководителя на състава – Иван Лалев Иванов. Бившият танцьор от първия читалищен състав, методически поднася на желаещите, народните хора, характерни за шопския край, балканджийските ритми, пъргавите и почти не стъпващи на земята крака, изпълняващи ситните влашки ритми и множество други.

Не закъсняла и идеята да се пресъздават и разучават народните танци на съседните ни Балкански страни – Гърция, Сърбия, Македония. Гръцкото сиртаки от първия път запленило ентусиазираните танцьори, а красивите и с тежест поднесени стъпки на македонското хоро станали бързо предизвикателство към групата за народни хора и ръченици.

Постепенно балканджийският дух и патриотизъм на населението от Троянския край проявили своята същност. В началото на творческия сезон 2006/2007 г., групата за фитнес, чрез народни хора и ръченици набрала скорост и от двадесет човека наброила над шестдесет желаещи – най-голямата съществувала някога формация в града.

През 2007 г. – две години след началото на тази форма за танцуване на хора и ръченици, нуждата от помощник довела до провеждане на организирани занятия, разпределени в строги графици.

В методическата и организационна дейност и в помощ на ръководителя, се включила активно като помощник-ръководител и Петя Найденова.

Първите идеи за сцена, заразили по-напредналите самодейци сред танцьорите. Усилената подготовка през годината, дала резултат със създаването на няколко обособени танци, с авторската и непретенциозна хореография на Иван Иванов. Гръцкия танц, българската ръченица, правото хоро и др. донесли успех на самодейците на местна сцена.

След известен период на творческо развитие и натрупване на определен репертоар, плановете се преразпределили в нова посока. Повярвали в себе си, доказали своите танцови възможности, хъс, дух и най-вече желание, самодейците определили сами своята насока на развитие. Обособила се отделна група, чиято цел стремглаво била сцената.

Завършената хореография се оказала начин за поднасяне на народните танци. А сценичните изяви на територията на община Троян зачестили. Реакцията на публиката усилвала желанието на танцьорите – самодейци, да покажат всичко от себе си и непрекъснато да се стремят да обогатяват репертоара си.

Заредили се десетки концерти в Троян и населените места в Общината. За три години съществуване са записани и 2 участия на фестивала в гр. Априлци, което си е доста сериозно постижение за кратката история на групата и не останало незабелязано от организаторите. Динамиката на развитие на състава и жаждата за сценична изява довели до необходимостта от разширяване на екипа за работа.

От 1 януари 2008 г. е назначена Албена Донева като хореограф. Наред със заниманията с основната група танцьори, тя продължава работата с деца, поемайки щафетата от предшественика си - Дончо Пелов. Помощ при работата с деца указва и ентусиазираната учителка Радиана Бояджиева. Над сто и двадесет подрастващи малчугани, желаещи да танцуват, са обособени в шест възрастови групи – всички, с отделни занимания и репетиции. И разбира се последния член от екипа, но не и последен по значение- корепетиторката Валентина Казанджиева. За нея са достатъчни само две думи – класен акордеонист.

Моралната, техническа, организационна и материална подкрепа от страна на Читалищното ръководство и Община Троян, довеждат до сформиране на сегашния Фолклорен ансамбъл „Траяна”.

Днес, със стабилната финансова подкрепа на Община Троян, ансамбълът вече разполага със своите първи самостоятелни реквизити и облекла и обособена творческа самостоятелно завършена програма.

 
За контакти:
e-mail: nauka_tr@mail.bg,
tel.: 0670/62060, 0888 757 460,
0878 279 235