ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - КАЗАНЛЪК
 
ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ
 
Адрес:                           6100 Казанлък, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 9
 
        
Контакти:                                 тел:                  0431 / 63762 експозиция
                                                Е-mail              artgallery.kz@gmail.com
 
 
Освен с магията на маслодайната роза и с богатството на тракийското изкуство, Казанлък се слави и като град на художници. Тук са родени много художници, някои от които бележат едни от най-високите върхове в българското изобразително изкуство, като: Петко Клисуров, Иван Милев, Иван Пенков, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Васил Бараков, Мара Йосифова и др. Ето защо не е случаен факта, че Казанлък притежава една от най-старите и богати галерии в страната.
 В 1901 г. в Казанлък е основан Музей за старини и изкуства, в който по инициатива на художника Иван Енчев-Видю е създадена най-ранната художествена сбирка в страната . Благодарение на неуморните му усилия и настойчивите покани към свои колеги от рисувалното училище, в периода 1902-1906 постъпват творби на скулпторите Жеко Спиридонов и Борис Шац, на живописците Георги Митов, Захари Желев, Борис Михайлов и др. Плодотворен е периода 1930-1958, когато директор на музея и галерията е художникът и писателят Димитър Чорбаджийски – Чудомир, който с усета си и личните си контакти с художниците на своето време, успява да обогати колекцията с национално значими автори и творби. От 1973 г. галерията е самостоятелен културен институт, а през 1981 г. разполага постоянната си експозиция в част от новопостроената сграда на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 9.
Художествена галерия-Казанлък притежава ценен фонд от живописни, графични, скулптурни творби на именити български художници , колекция от икони и щампи, колекция екслибриси и малка сбирка от декоративно-приложни изкуства.
Eкспозицията на галерията е разположена в четири зали и фоайе и  показва  266 живописни и скулптурни творби, подбрани от фонда на галерията. Тя включва колекция от 57 икони / 17–20 век /; 95 творби на 59   художници, свързани с Казанлък / Петко Клисуров, Иван Вълчанов, Иван Енчев-Видю, Захари Желев,Иван Милев, Иван Пенков, Димитър Чорбаджийски-Чудомир, Мара Чорбаджийска, Станю Стаматов, Дечко Узунов, Ненко Балкански, Константин Трингов, Васил Бараков, Христо Песев, Мара Йосифова и др./ Представени са и 171 творби на 88 бележити български художници като Иван Мърквичка, Никола Кожухаров, Стефан Иванов, Борис Денев,Златю Бояджиев, Цанко Лавренов,Владимир Димитров-Майстора, Васил Стоилов,Илия Петров, Кирил Цонев, Бенчо Обрешков, Александър Петров, Димитър Казаков - Нерон, както и  скулпторите Александър Андреев, Жеко Спиридонов, Андрей Николов, Анастас Дудулов, Петър Рамаданов, Иван Лазаров и др.
Постоянната експозиция е представителното лице на казанлъшката художествена галерия и включва част от най-значимото, което притежава галерията.Тя е своеобразен зрим разказ за основните явления в българското изобразително изкуство през последните две столетия, за най-ярките му представители, както и за казанлъшкия принос към националната ни художествена традиция.
Освен това, Художествена галерия - Казанлък предлага на вниманието на ценителите и две експозиции, разположени във възстановените родни къщи на Дечко Узунов и Ненко Балкански:
/изображения   : 1
сградата музей-галерия-екстериор
експозиционна зала-интериор
Иван Милев 1897-1927/                  Ахинора, 1925
Златю Бояджиев /1903-1976/          Пролетен пейзаж, 1940
Вл.Димитров-Майстора                  Три моми     
Дечко Узунов /1899-1986/               Невеста, 1925 г.
Ненко Балкански / 1907-1977/           Двоен портрет
 
 
 
РОДНА КЪЩА-ЕКСПОЗИЦИЯ “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”
 
Адрес:                           6100 Казанлък, ул. “Княз Мирски”   № 24
                                        срещу църквата „Св.Пророк Илия”.
 Контакти:                     тел: 0431/ 6-37-62                         
                                   
         Академик Дечко Узунов е роден в Казанлък 22.02.1899 г. На 35 години става професор по изящно и декоративно изкуство в Художествената академия в София, член на Българска академия на науките, 1976 г е избран за президент на Международната асоциация за пластични изкуства към ЮНЕСКО-АГАР, 1982 г. е избран за член на Европейската академия за наука и изкуство.
Родната къща на акад. Дечко Узунов е възстановена от Община - Казанлък още приживе, но е открита за посещение през 1987 г., след смъртта му . Изпълнявайки волята на Дечко Узунов, съпругата му – Олга Узунова дари на галерията 93 творби на художника, които са експонирани в родната му къща.
 Експозицията е разположена в четири стаи на родната къща и в специално построена за целта изложбена зала. Представена е най-значимата част от дарението. Показани са 21 живописни творби от различни творчески периоди, подарени от съпругата на художника Олга Узунова, както и 4 творби на Дечко Узунов, подарени от племенниците на художника Атанас и Христо Нейкови . В изложбената зала са изложени 42 акварела и рисунки на художника заедно с последния му автопортрет.
 изображения: 2
Къща-музей "Акад. Дечко Узунов "- екстериор
Експозиция в Родна къща "Акад.Дечко Узунов"-интериор
Дечко Узунов /1899-1986/   Автопортрет, 1985
Дечко Узунов/1899-1986/    Мадона
 
РОДНА КЪЩА - ЕКСПОЗИЦИЯ “ПРОФ. НЕНКО БАЛКАНСКИ
 
Адрес:                          Казанлък, ул. “Ф.Ф.Радецки” № 17
Работно време:             летен сезон:          9.30 – 17.00 часа
                                      почивни дни:         понеделник и вторник
                                      зимен сезон:         по заявка на тел: 0431/ 6-37-62
 
Цена за вход:                1.00 лв. / 0.50 лв. за ученици, студенти и пенсионери /
 
Ненко Балкански е роден в Казанлък на 20.09.1907 г. Завършва Художествена академия през 1930 г., а през 1939-1941 г. специализира във Франция и Италия. От 1946 г. е преподавател в Художествената академия, където завежда и катедрата по живопис.
След смъртта на Ненко Балкански / 1977 г./ Община Казанлък реставрира родната къща на художника. През 1981 г. съпругата на Ненко Балкански - Лиляна Балканска дари на Казанлъшката галерия 267живописни  творби и 1271 графики и рисунки. 
Родна къща-експозиция „Проф. Ненко Балкански” е открита за посещение през 1990 г. В обновената след реставрация родна къща и построената към нея изложбена зала е показана подбрана част от дарението, 13 творби, свързани със семейството и родния дом, 38 рисунки и графики на художника и 55 живописни платна на Ненко Балкански от различни творчески периоди. 
 изображения: 3
Родна къща-експозиция “Проф. Ненко Балкански”
Родна къща-експозиция “Проф. Ненко Балкански” изложбена зала
Ненко Балкански /1907-1977/         Голи тела