Изложение на художествените занаяти 

Национално изложение на художествените занаяти и изкуства
 
Национално изложение на художествените занаяти и изкуства с.Орешак, общ.Троян се намира на 8 км югозападно от гр.Троян в непосредствена близост до Троянски манастир.Построен е през 1971г. Това е единственото място в страната,където майсторите на художествени занаяти показват своите творби.
Основание за създаване на изложението е традицията.
През 18в. , мощният дух на българското възраждане обхваща будното , талантливо население на троянския край. Духовното му пробуждане и непреходната жажда към красота, намират най-ярък израз в бързо развиващите се народни занаяти, което оформя района, като прочут занаятчийски център.
Появява се необходимост от организиран пазар. Така през втората половина на 18в., в с. Орешак, на неговия празник “Успение Богородично” – 15 август, се организира среща на майстори – занаятчии от цялата страна. Тази среща по-късно се разраства и се основава Традиционен панаир на занаятчийски стоки, който става един от най-големите в Северна България. Тук тези майстори показват своя художествен усет, обменят опит, научават новости в занаята.
В средата на 20в. се възражда и прогресивно нараства интересът към произведенията на народните художествени занаяти. Държавата създава условия за развитието им. Появяват се много майстори от различни етнографски райони на страната, създават се обективни условия за изграждане на материална база, където майсторите да показват своето творчество.
Така през 1971 г. с правителствено решение се създава Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с.Орешак като продължител на традицията. Основната цел за създаването на изложението е съхранение, подпомагане и развитие на съвременните български народни художествени занаяти.
Същата година се провежда Първата национална изложба на народните художествени занаяти с участие на майстори от всички етнографски райони на страната, които представят експонати от всички браншове на художествените занаяти, а именно: художествена обработка на дърво, керамика, кован метал, бакър, сребро, ножарство, оръжия, тъкани, плетиво, везба, битови кукли и троянска сливова ракия.
Изложението е построено на площ от 50 дка, разполага с 8 зали с обща разгърната площ от 4500 кв. м. От създаването на панаира до днес, без прекъсване се провеждат уникални международни, национални, регионални, авторски и други изложби на народните художествени занаяти.
Обект е на посещение от страна на много български и чуждестранни туристи. Работи целогодишно, без почивен ден. В комплекса е организиран богат базар с предмети изработени от български майстори от цялата страна.
По предварителна заявка на организирани групи се извършват демонстрации на занаяти – грънчарство, дърворезба, тъкани, пирография, изваряне на троянска сливова ракия и дегустация.
Всяка година в края на месец септември в Изложението се провежда уникалният празник на сливата и троянската сливова ракия. Какво представяме в изложбените зали:
Зала № 1-униклни предмети керамика –функционална и декоративно приложна от различни етнографски райони на страната – бусинска, троянска, габровска, търновска и др.
 - художествена обработка на дърво-уникални тематични дърворезби, дървоструговани предмети.
- оръжие,ножове,чанове,хлопки,музикални инструменти.
Зала №2 - в залата са показани уникални предмети :
-         художествена обработка на тъкани –чипровски
и котленски килими,родопски халища и козяци,троянски китеници
-        художествена обработка на метал - ковано желязо-
прибори за камина,кончета и др., също и кован бакър-джезвета
тави,сахани и др.
- художествена обработка на кожа
- везбовани и плетени предмети
Зала №4- първи етаж са показани съвременни авторски 
предмети на народните художествени занаяти, които се и продават.
-        на втория етаж за показани предмети на народни художествени занаяти дарени от български и чуждестранни майстори.
Зала №5 –демонстративно атрактивна зала ,в която е показана изложба на сливата и троянската сливова ракия.В тази
зала се извършва демонстрация на занаяти-грънчарство, дърворез-
ба, пирография, тъкачество и демонстративно изваряване на троянс
ка сливова ракия с дегустация.
Зала №6 - са показани автентични предмети на народни
занаяти.
В зали № 7 и 8 е организирана национална изложба на
съвременни народни художествени занаяти от керамика, художествена обработка на дърво, кован метал,тъкани и др., които са изработени от над 120 български майстори от цялата страна.
Предметите се и продават.
Работно време на комплекса от 9 часа до 19 часа
За контакти тел.06952/23 17 ,28 16
GSM-0878 754672
www.fairoreshak.org
stoyanov_oreshak@abv.bg