Парк "Кайлъка" град Плевен



Статията за тази забележителност се подготвя и привежда и ще бъде публикувана в списание "Туризъм и бизнес"