АПРИЛ 1876 година гр.АприлциАПРИЛ 1876 година гр.Априлци

 

Пътнико спри, замълчи за минута.
Дедите ни битка тук водиха люта.
Тук e място свято, за да станем народ.
Да възкръснем из гроба, тук поробител
и роб премериха сили.
Девет дни тук трещяха сопи и вили.
Девет дни в дебрите хайдушки звънтяха ножове
и пукаха пушки.Потънали в кърви и пожари селата,
но из пожарите изгря свободата.
Пътнико спри се, сети се за минута
падналите за нас в битката люта.